Rekruci dla młodzieży

Program: Rekruci Master

Laser Tag, radiotelefony, obrona artefaktu przynoszącego surowce. Mistrzowski program w Świecie Rekrutów to doskonały wybór dla tych, którzy tak bardzo chcieliby zwiedzać inne planety i poznawać kosmiczne technologie oraz nieznane dotąd cywilizacje. Star Wars, Star Trek, Diuna… Zostać Senatorem i poprowadź swoją dynastię na szczyty galaktycznej władzy.

Rekruci Master to program kolonii, zielonych szkół i wycieczek szkolnych dla fanów literatury i filmu fantasy. W ramach kolonii pracujemy w grupach wiekowych: 14-15 i pow. 15 lat oraz w grupach zabawowych, tzw. frakcjach lub układach. Program Rekruci Master organizowany jest w w sezonie letnim – na koloniach, a także na wycieczkach i zielonych szkołach w trakcie roku szkolnego.

Rekruci Master – to wszystko dla Was!

mieszkanie w pałacu, zamku lub na terenie kompleksu zamkowego z całodobową ochroną

wyżywienie – potrawy przygotowywane przez pałacowe / zamkowe kuchnie

czas wypełniony warsztatami, zajęciami i epickimi imprezami

tunika rekruta szyta na miarę,

haftowany herb frakcji / układu do własnoręcznego przyszycia

pamiątkowe, kosmiczne okulary oraz uroczyste obwieszczenie – dyplom specjalny

pamiętnik podróżnika – do sporządzania notatek z magicznej przygody oraz długopis

koszulka z sezonowym nadrukiem

opieka Arcymistrzów (wychowawców) oraz Ambasadora HY (kierownika)

rozgrywka Laser Tag (jeden scenariusz gry – około 45 minut zabawy)

Jesteś gotowy na przygodę?

Trade & Conquer - zagraj i weź udział w warsztatach Laser Tag!

Co robimy?

Zajęcia, Warsztaty, Aktywności

Przewaga Niedostrzeżonych

Warsztaty ze sztuki kamuflażu w terenie, maskowania taktycznego i bezpośredniego

Instrumentarium Przyjaźni

Zajęcia integracyjne – najczęściej prowadzone od pierwszych dni w czasie turnusu. Zajęcia ukierunkowują na prezentację siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości poprzez odrywanie mocnych stron każdego uczestnika

Kierunek? Na „X”!!

Warsztaty z umiejętności nawigacji – wyznaczania kierunków świata na podstawie obserwacji terenu oraz nieba

Zakazany sztych

Warsztaty z umiejętności walki mieczem z wykorzystaniem bezpiecznych mieczy piankowych

Ja w tysiącach mnie

Warsztaty z rozwijania umiejętności prawidłowego odpoczywania, medytacji i słuchania samego siebie, w nawiązaniu do Rycerzy Jedi

Bohalendy Hugona Yorcka

Karciana gra logiczno-decyzyjna z postaciami ze Świata Czarodziejów; gra rozwijająca sztukę argumentacji oraz niezwykle integrująca uczestników

Heraldyka Czterech Światów

Prezentacja sylwetek głównych postaci Czterech Światów: Antaresa, Imerusa, Semperos oraz Xifãnga, których to nazwiska są jednocześnie nazwami domów, połączona z warsztatami z umiejętności szycia – przyszywanie haftowanych herbów do szat czarodziejów

Refleksje. Cywilizacje Dalekiego Wschodu

Warsztaty dyskusyjne dot. dorobku cywilizacji Dalekiego Wschodu: Chin, Japonii i Korei z uwzględnieniem aktualnych trendów i wpływu na mieszkańców Starego Kontynentu

Chwila a przyszłość

warsztaty z zarządzania sobą w czasie, ćwiczenie umiejętności bieżącego ustalania priorytetów, skutki działań i zaniechania działań w bliższej i dalszej przyszłości

Wybory słów i gestów

warsztaty językowe – prezentacja wagi używania poszczególnych słów i wykonywania określonych gestów w stosunku do rozmówcy; ćwiczenia rozumienia siebie nawzajem

Konsument Sukcesu

Warsztaty dyskusyjne dot. istoty poczucia szczęścia i zadowolenia w życiu codziennym

Mistrzowie Władzy

Prezentacje sylwetek władców, których historia przedstawia jako godnych, sprawiedliwych i mądrych – próba wyciągnięcia wniosków, jak być dobrym przywódcą

Tylko – wykreślenie

Warsztaty z samodyscypliny i finalizacji projektów oraz mniejszych zadań życia codziennego

Maska Oryginalna

Warsztaty z autoprezentacji i publicznych wystąpień

Zaplanuj to w wyobraźni

Warsztaty planowania i organizacji wydarzeń; krótkie wprowadzenie do dydaktyki i metodyki prowadzenia zajęć i imprez

Klątwa inercji

Warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i jego wpływu na życie codzienne, energię, chęć działania i dobre samopoczucie

MTL

Odpowiedzialna za rozrywkę młodych Czarodziejów, Sekcja MTL z kolei zapewnia, że nie zabraknie tańca, śpiewu, recytacji, gier sportowych: quidditch (latem), planszówek, konkursów, turniejów, gier fabularnych i fabularno-terenowych, potańcówek i innych, które tężyznę fizyczną wzmocnią, a i umysły oczyszczać będą, by miejsce dla radosnych wspomnień uczynić…

Ofert Lato 2024 już dostępna!

A po zajęciach

Kosmiczny BalZabawa taneczna z nagłośnieniem i oświetleniem. Bal odbywa się najczęściej w głównej sali pałacu lub pod gwiazdami. W czasie balu organizowane są warsztaty z gier planszowych, dla rekrutów wolących spokojniejsze rozrywki. Zimą zawsze można wypożyczyć karnawałową maskę
Trade & ConquerAutorska gra fabularno-terenowa, w czasie której senatorowie siedzący każdego wieczoru przy symulatorze rozwoju planety decydują o współzawodnictwie dziejącym się naprawdę w ciągu dnia, czyli w tzw. bitwie o surowce, odbywającej się na pałacowych błoniach
Turnieje Rekrutów i Kosmicznych PodróżnikówTurnieje gry w szachy, turniej pojedynków czy międzygwiezdny turniej rycerski, w czasie których zadania dostosowywane są do wieku biorących udział w przygodzie
Namiestnik GalaktykiZabawa fabularyzowana z elementami autoprezentacji, dyskusji i argumentacji, której celem jest wybranie mistrza (mastera) rekrutów do tytułu Namiestnika Galaktyki
Tajemnice poniesienia wieściWarsztaty literacko-aktorskie – przygotowanie rozegrania krótkiego epizodu fabularnego na podstawie tytułu scenariusza i zwięzłego opisu
Osobliwa majętnośćGra fabularno-terenowa, rozgrywana najczęściej po zachodzie słońca, z elementami współzawodnictwa oraz działania zespołowego, w finale której mistrzowie mają znaleźć i przejąć niezwykły artefakt
Rozegranie epizodu fabularnegoNa każdym turnusie rozgrywane są przynajmniej dwa epizody fabularne, czyli najczęściej wychowawcy i ewentualnie starsi uczestnicy wcielają się w role, w postaci ze znanych, fantastycznych światów oraz w oryginalnych bohaterów Czterech Światów Hugona Yorcka, uczestnicy zabawy z kolei stoją przed rozwiązaniem nakreślonego problemu – odnajdują skarb, bohaterów, strzegą artefaktu czy demaskują wrogów krainy

Więcej informacji znajdziesz w: